Standard side

Føresetnadar

Opningstider:    

Vi prøver helst å ha innskriving og avreise kl. 09-10 og 17-18. Om dette ikkje er mulig, må anna tid vere avtalt med oss!

 

Innskriving:       

Vi har eit skjema med opplysningar om hund og eigar som må fyllast ut. Du må og vise fram gyldig vaksinasjonsattest. Hunden skal vere vaksinert mot valpesyke, og vaksinasjonen  skal ikkje vere eldre enn to år, og ikkje yngre enn 14 dagar! Vi ber om at det vert opplyst om evt. løpetid. Vi tek ikkje imot hundar til omplassering, hundar med smittsame sjukdomar eller hundar som er aggressive mot menneske.

 

Å bo her:            

Kvar hund får sitt eige rom i den tida den er hos oss. Om du har fleire hundar får desse sjølvsagt bu i lag om du vil det. Det er flislagt innerom med varmekablar og luke ut til hunden sin eigen uteplass under tak. I tillegg har vi tre luftegardar der hunden blir lufta i trygge omgjevnader. Om du vil at hunden din skal luftast individuelt, så gjer vi det. Rommet til hunden vert vaska og teppe bytta kvar dag.

                           

Mat:                   

Vi bruker Royal Canin sine forprodukt. Dette er inkludert i prisen. Viss du vil at hunden din skal ha sitt eige for, tek du med dette i ei tett boks som er merka med namn. Prisen vert den same, men vi sørger for at rett for og mengd vert gitt til din hund!

 

Sjukdom/skader/ulukker:

Vi legg stor vekt på at hunden skal ha det godt og trygt hos oss. Hunden skal bli teken godt vare på om den likevel vert sjuk eller på anna måte skada i løpet av opphaldet. Veterinær vil umiddelbart bli kontakta. Eigar vert så varsla. Veterinærkostnader må dekkast av hundeeigar med mindre det var hundepensjonatet som var skuld i hendinga.

                 

Avbestilling:       

Dersom du ikkje skal nytte bestilt plass, må avbestilling skje seinast 7 dagar før avtalt leveringsdato. I motsett fall må 50 % av opphaldet betalast. For skulen sin sommarferie er avbestillingsfristen 14 dagar.

 

Betaling:             

Opphaldet må betalast med kort eller kontant ved levering, eller seinast ved avhenting. Vi har kortterminal. Du betaler for reservert opphald i si heilheit sjølv ved forsinka levering eller tidlegare henting. 


Rules 

In case of discrepancy between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Opening hours:

We prefer to have your entry and departure at. 09-10 and 17-18. If this is not possible, another time must be agreed with us!

Entry:

We have a form with information about dogs and owners that you need to fill out. You must also show valid vaccination certificate. The dog should be vaccinated against distemper, and the vaccination should not be older than two years, and not younger than 14 days! We ask that it be informed of any maturity. We do not accept dogs for relocation, dogs with contagious diseases or dogs that are aggressive to humans.

To stay here:

Every dog ​​gets his own room when it's with us. If you have more dogs, they will be allowed to live together if the owner wants it. The floor is tiled with heating cables and each room has a dog door out to the dog's own patio. In addition, we have two dog exercise yards outdoors. If you want your dog to be walked individually, then we'll do it. The room for the dog is washed every day.

Food:

We use Royal Canin's dog food products. This is included in the price. If you want to bring your own dog food, take it in a tight box that is labeled with the dog's name. The price is the same, but we ensure that the right food and amount is given to your dog!

Disease / injuries / accidents:

We attach great importance to ensuring that the dog is safe with us. The dog will be taken good care of if it gets sick or in any other way harmed during their stay. Veterinary will be contacted immediately. Owners are then notified. Veterinary costs must be covered by dog owners unless it was the Dog boarding house that was responsible for the incident.

Cancellation:

If you are not going to use a booked place, cancellation must be made no later than 7 days before the agreed delivery date. If not, half of the stay must be paid. For the school holidays, the cancellation deadline is 14 days.

Payment:

The stay must be paid by card or cash upon delivery, or at the latest upon collection. We have a card terminal. You must pay for the entire booked stay, even at late delivery or early retrieval.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Frank | Svar 18.06.2016 02:31

hei, har dere ledig fra 15-22 juli?

Kristian Stråmyr 19.06.2016 15:29

Vi har ledig plass, men du må sende ei tekstmelding til tlf. 916 57 669 med litt informasjon om hunden for å tinge plass.

Nils | Svar 10.06.2015 18:33

Hei, Hege! Hunden din er selvfølgelig velkommen! Så det vi prøver å formidle er at vi ikke driver med omplassering.

hege | Svar 10.06.2015 18:03

Så om vi har en hund vi fikk på omplassering for 8 år siden, så er ikke han velkommen? Eller er det at dere ikke driver med omplassering?

Nils Stråmyr | Svar 20.08.2014 15:29

Vi er et lite hundepensjonat og har ikke kapasitet til å ha omplasseringshunder.

Liz | Svar 17.08.2014 12:59

"Vi tek ikkje imot hundar med smittsame sjukdomar, omplasseringshundar eller hundar som er aggressive mot menneske."

Hvorfor ikke omplasseringshunder?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.01 | 18:36

Hei, Dennis 7 år papillon vår ha vært med dere en gang før med Lab tispe Kelly ho er ikke her lenge men han trenger plass rundt den 10.7.18 til 25.7.18

...
22.02 | 17:07

Hei! Er det ledig plass for en bouvier 12.-19.mai? Pris pr døgn?
Mvh Randi

...
30.01 | 18:43

Hei Marit. Vennligst ta kontakt med daglig leiar Karina Stråmyr på tlf. 91657669.

...
29.01 | 20:18

Hei! Har en fransk bulldog tispe på 11 mnd. Hva ville det kostet å ha henne hos dere fra 9. Til 11.februar?

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE